Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az A.J.'S FOOD Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 6., adószám: 25809521-2-18) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.