Általános Szerződési Felételek

Általános Szerződési Felételek

1. Üzemeltetői adatok:

Cégnév: A.J.'S FOOD Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 6/fsz/1.
Adószám: 25809521-2-18
Elektronikus elérhetőség: hambibar9700@gmail.com
Telefonos elérhetőség: +36 70 601 76 99

A Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: Üzemeltető) és az általa nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF vonatkozásában Üzemeltető és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

2. Általános tudnivaló, a Felek közötti szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.hambibar.com weboldalon és az aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik, valamint telefonon leadott rendelésekre is vonatkozik.

2.2. A Szolgáltató Weboldalán webáruházat működtet (a továbbiakban: Webáruház) a Szolgáltató által készített és forgalmazott termékek Ügyfelek részére történő értékesítésére. A Webáruházból történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. A Szolgáltató Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, vagy jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a termék vételárát megfizeti.

2.4. A Webáruházban megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a Weboldalon található, a konkrét árucikk leírása tartalmazza. A termékek vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára magyar forintban értendő és tartalmazza ÁFÁ-t, valamint a kiszállítás költségét, kivétel egyes vidéki települések kiszállítása, amely egyedileg meghatározott költség.

2.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, és így a szerződést nem módosítja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.6. A Szolgáltató a kiszállítást saját kiszállítói személyzettel és gépjárművel végzi.

3. A rendelés

3.1. A termékek a Webáruházon keresztül, online vagy telefonon rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással.

Az Ügyfél a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a "Megrendelem" ikonra kattintás megerősítésével az Ügyfél vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására. Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A hibaüzenetet követően az Ügyfélnek lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. Amennyiben az Ügyfél a kötelezően kitöltendő mezőket szabályosan kitöltötte, megrendelés gomb megnyomását követően lehetősége nyílik az adatai ellenőrzésére, és amennyiben valamely adatot pontatlanul vagy hibásan adott meg, ezen adatot módosíthatja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelést követően az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Fizetési lehetőségek a futárnál: utánvét készpénzzel, bankkártyával, valamint SZÉP kártyával. Hamarosan előreutalást is lehetővé teszünk. Az előre utalás SimplePay használatával történik. Előre átutalás esetén a Szolgáltató a csomagot csak akkor adja át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben a megrendelés visszaigazolásában szereplő pontos összeg beérkezett a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásában szereplő bankszámlaszámára.

3.3. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

3.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés határozott időre szól, amely a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. A megrendelés visszaigazolása akkor tekintendő az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon, illetve telefonon megrendelt terméket a Szolgáltató a nyitvatartási és azon belül a kiszállítási időben szállítja ki.

4.2. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. A Szolgáltató a megrendelt árut sérülésmentesen szállítja ki a visszaigazolásban szereplő címre. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztal, a kiszállító az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut.

5. Panaszkezelés

5.1. Az Ügyfél a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót: levelezési cím: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 6. vagy a hambibar9700@gmail.com email címen érhető el a Szolgáltató.

5.2. Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az Ügyfél részére.

5.3. A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a panaszokat.

5.4. A Szolgáltató az Ügyfél által tett panaszokra azok beérkezését követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

5.5. Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett Működő Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

A Vas Megyei Békéltető Testület székhelye:
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Tel.: +36 94 506 645
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Web: www.vasibekelteto.hu

6. Egyebek

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket, továbbá a Szolgáltató létrejött szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét.